Parametry wody

Parametry fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda spożywcza.Parametry fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda spożywcza.

  • Odczyn (pH) 6,5- 9,5
  • Twardość
  • Mętność
  • Barwa
  • Zapach

Ale są także inne o których się nie mówi, jak struktura wody, napięcie powierzchniowe i redox. To właśnie ten ostatni odpowiada za właściwości utleniające wody. Produktem poprawiającym redox wody jest h-500