Mumio

mumio

mumio

Mumio

Opis sporządzono na  prac naukowych profesorów: AA. Szakirowa, O. Ismaiłowej, A. Wiśniewskiego

Stymulator wielu regeneracyjnych procesów metabolicznych u człowieka – uniwersalne lekarstwo na wiele chorób, również tzw. „nieuleczalnych”

słowo: Mumio, pochodzenia greckiego, oznacza: chroniące ciało

Mumio – to prastary, działający „cuda” balsam, to sok ze skał. Często ludzie nazywali go krew gór. Znali ten środek i wysoko cenili znakomici lekarze starożytności – Arystoteles i Awicenna. Można go zdobyć w wysokich górach, na wysokości 3 do 5 tys. metrów w pieczarach w postaci nacieków, sopli.

Mumio

Mumio krystaliczne, oczyszczone ma kolor ciemno-brązowy i formę lepkiej, mazistej masy, która mięknie pod wpływem ciepła rąk. Ma specyficzny zapach. Prawidłowo oczyszczone mumio całkowicie rozpuszcza się w ciepłej wodzie.Mumio zawiera ok. 23 pierwiastków, 30 makro i mikro- elementów, 10 różnych tlenków metali, 6 aminokwasów, szereg witamin, olejki eteryczne, jad pszczeli, substancje smoło-podobne  każda z nich może dodatnio wpłynąć na procesy życiowe człowieka, potęgując procesy regeneracyjne w różnych tkankach, działać przeciwzapalnie i ogólnie wzmacniająco, a także przywracać upośledzone funkcje peryferyjnych pni nerwowych i analitycznych centrów w mózgu. 

Mumio

Dzięki bogatej i złożonej zawartości, wielkiej ilości elementów zarówno nieorganicznych jak i organicznych aktywnych biologicznie zgromadzonych przez przyrodę w jednej substancji mumio działa leczniczo na wiele chorób. 

Mechanizm działania mumio jest bardzo złożony i ma wielostronny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Trzeba podkreślić, że jeśli w przeciętnym preparacie farmaceutycznym jest ok. 5 do 8 składników, to mumio zawiera ok. 50 komponentów, które zebrała sama przyroda w jedną całość. W ostatnich latach prowadzone są nadal intensywne badania działania mumio – np. w Leningradzkim Instytucie Farmacji, Instytucie Chemii Organicznej Akademii Nauk Uzbekistanu i Kirgizji (tj. w miejscu występowania mumio).

Przy prawidłowym i regularnym przyjmowaniu mumio pozytywne rezultaty potwierdzone wynikami badań klinicznych wynoszą ok. 94%. Przeciwwskazań do przyjmowania mumio w prawidłowych dawkach nie stwierdzono. 

Mumio -ma wpływ wzmacniający na organizm człowieka, dodaje sił i przywraca utraconą energię, znacznie zwiększa ochronne właściwości organizmu i usuwa uczucie zmęczenia.

Podczas kuracji  mumio nie należy spożywać alkoholu